rekisteriseloste

rekisterinpitäjä

Sunborn Live
Sunborn Events Oy (Ent. Sunborn Catering Oy)
Y-tunnus 1543746-7
Juhana Herttuan Puistokatu 23, 20100 Turku
annakaisa.anttila@sunbornlive.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Annakaisa Anttila
annakaisa.anttila@sunbornlive.fi

3. Rekisterin nimi

Sunborn Liven yhteystietorekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Sunborn Liven toiminnanohjausjärjestelmän kontaktirekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään Kesärauhan työntekijöiden, median edustajien, kutsuvieraiden ja vapaaehtoisten koordinoimiseen sekä asiakkaiden lipunpalautuskäytäntöihin liittyvään yhteydenottoon. Lipunpalautustapauksissa tarvittavia henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti lipunvälittäjän kanssa. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus ja siitä johtuvat lakisääteiset velvoitteet. Henkilötietojen antaminen on edellytys sopimuksen syntymiselle. 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti, syntymäaika sekä muut tiedot, jotka rekisteröity haluaa itsestään ilmoittaa.  

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi Kesärauhan lomakkeita täyttäneistä henkilöistä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa lomaketta täyttäessään. Vaihtoehtoisesti tietoja voit toimittaa taho, joka voi antaa rekisteröidyn puolesta tämän suostumuksen perusteella rekisteröidyn henkilötietoja rekisterinpitäjälle.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Rekisterinpitäjä voi luovuttaa henkilötietoja viranomaisille laillisten velvollisuuksiensa täyttämiseksi tai perustuen virallisiin lakiin perustuviin tietopyyntöihin.
Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Tietojen arkistointi ja hävittäminen

Henkilötiedot säilytetään kolmen vuoden ajan. Tiedot voidaan hävittää myös henkilön omasta pyynnöstä heti vuoden 2023 Kesärauhan jälkeen tai aiemmin, mikäli henkilö peruu hakemuksensa. Lisäksi rekisterinpitäjä toteuttaa kaikki mahdolliset kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat, virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sunborn Liven toiminnanohjausjärjestelmän yhteystietorekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmän sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa. Rekisterinpitäjän työntekijät ja muut henkilöt ovat sitoutuneet noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot.

YHTEISTYÖKUMPPANIT

Uutiset